Muaythaitv.nl

Kick's Night

Op Zaterdag 09 December 2017
Boulevard Jean Monnet
34300, Agde
Frankrijk
Fight #5: Super Fight
-72.5 kg  /  K-1
Winnaar: Edouard BERNADOU
Decision
Fight #4: Super Fight
-57 kg  /  K-1
Winnaar: Franck GROSS
Decision
ISKA European Title
Fight #3: Super Fight
-61 kg  /  Kickboksen
Winnaar: Aurélie FROMENT
Decision
Fight #2: Super Fight
-63.5 kg  /  K-1
Winnaar: Maxime BONAMY
TKO
Fight #1: Super Fight
-75 kg  /  K-1
Winnaar: Gabriele GALASSO
Decision