Muaythaitv.nl

Meaux Fight VI

Op Zaterdag 25 Maart 2017
24 av. Franklin Roosevelt
77100, Meaux
Frankrijk
Fight #7: Super Fight
-52 kg  /  K-1  /  3x3 min.
Winnaar: Silvia LA NOTTE
Decision
Fight #6: Super Fight
-72.5 kg  /  K-1  /  5x3 min.
Winnaar: Kevin YAPI
Decision
FFKMDA National Title
Fight #5: Super Fight
-57 kg  /  K-1  /  5x3 min.
Winnaar: Yanis GOUCEF
Decision
Fight #4: Tournament, Final
-72.5 kg  /  K-1  /  3x3 min.
Winnaar: Christian BERTHELY
Decision
Fight #3: Tournament, Semi Final 2
-72.5 kg  /  K-1  /  3x3 min.
Winnaar: Christian BERTHELY
Decision
Fight #2: Tournament, Semi Final 1
-72.5 kg  /  K-1  /  3x3 min.
Winnaar: Mathieu TAVARES
TKO, Round 3
Fight #1: Super Fight
-70 kg  /  K-1  /  3x3 min.